Lage premie autoverzekering belangrijker dan vrije keuze herstelbedrijf

Lage premie autoverzekeringOngeveer de helft van de autobezitters geeft de voorkeur aan een vrije keuze ten aanzien van het herstelbedrijf, waar schade aan de auto kan worden gerepareerd. De vrije keuze wordt echter minder belangrijk wanneer de verzekeraar de premie voor de autoverzekering met een vrije keuze voor herstelbedrijven hoger vaststelt. Bovenstaande gegevens komen voort uit de Consumentenmonitor 2013 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Ongeveer de helft van de autobezitters geeft de voorkeur aan een lagere premie voor de autoverzekering, waarbij er geen sprake is van een volledig vrije keuze voor schadebedrijven. En ongeveer dertig procent geeft de voorkeur aan het betalen van een hogere premie als in dat geval de mogelijkheid wordt geboden om zelf een herstelbedrijf te kunnen selecteren. Verder blijkt dat ongeveer vijfentwintig procent een keer een claim heeft ingediend voor schade aan de auto, waarbij er geen sprake is geweest van een volledige vergoeding van de schade. In vijfenzeventig procent van de gevallen, heeft de verzekeraar daarover een toelichting gegeven. Zestien procent van de verzekerden nam in een dergelijke situatie geen genoegen met de uitleg en het grootste deel daarvan nam de moeite om daartegen in bezwaar te gaan bij de verzekeraar. Uit de gegevens van de Consumentenmonitor 2013 komt verder naar voren dat verzekerden, waarbij een claim niet volledig is gehonoreerd minder vertrouwen hebben in de wijze waarop schadeclaims door de autoverzekeraar worden afgehandeld. Het is daarom belangrijk om op verschillende punten te letten bij het vergelijken van autoverzekeraars.

Posted in: Autoverzekering vergelijken

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment