Hulp bij Autoschade

Hulp bij AutoschadeBinnen Nederland bestaat de hulp bij autoschade uit: vervoer en berging van vehikel en vervoer van de autobestuurder plus medereizigers, per taxi naar een door autobestuurder aangegeven adres. Wanneer buiten Nederland, als gevolg van een ongeval, de automobiel niet meer verder kan rijden en niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd, dan wordt de automobiel opgehaald en alle inzittenden krijgen gratis (openbaar) vervoer naar huis.

Aanvulling

Als aanvulling kan een Beperkt Casco dekking worden afgesloten. Deze zorgt voor hulp bij autoschade indien de schade niet is ontstaan door aanrijdingen, botsingen e.d.

De aanvulling omvat onder andere:

– Brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag
– Diefstal, verduistering, joyriding
– Ruitbreuk, inclusief beschadiging door de scherven
– Storm, overstroming, lawine, aardverschuiving, andere natuurrampen
– Botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild
– Relletjes / opstootjes
– Luchtvaartuigen en daaruit gevallen voorwerpen
– Transport per boot of trein met uitzondering van krassen, schrammen en lakschade
– Vervoer van gewonden
– Kosten van bewaking, berging en vervoer
– Bijdrage in averij grosse
– Afbreuk door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken
– Enig ander van buiten komend onheil

Bonus of Malus

Tekenend bij autoverzekeringen is de bonus-malus korting, dat sinds 1982 van kracht is. Dit als vernieuwing van het no-claim systeem. In de regel wordt gesproken van een no-claimkorting als bonus-malus korting wordt bedoeld. Het bonus-malussysteem honoreert schadevrije automobilisten met een lager premiebedrag en berispt schade rijdende automobilisten met een hoger premie betaling. Bonus voor schadevrij rijden dus, en Malus als er wel schade is. Het bonus-malussysteem werkt met een bonus-malus ladder, ook wel het systeem van de no claim-korting genoemd. Deze ladder bestaat uit stappen. Aan elk stapje is een bepaalde korting op de premie betaling verbonden. Bij schadevrij rijden gaat de bestuurder elk jaar een stapje omhoog, waarna er dus een premiekorting volgt. In geval van een schadeclaim kan de klant meerdere stapjes teruggezet worden, waarna er bovendien ook een hoger premiebedrag per maand in rekening wordt gebracht.

Aanpassing na autoschade

Na elk premiejaar waarin schadevrij gereden is stijgt de verzekerde één trap. Na het premiejaar waarin er wel schade is voorgevallen, alsook claims zijn ingediend, zakt de verzekerde een aantal trapjes. In de regel heeft elk schadeclaim effect op de bonus-maluskorting. Voor zover mogelijk, zal de verzekeraar een claim verhalen op de aansprakelijke partij. Indien dit slaagt, komt de autoschade niet ten laste van de autoverzekering en wordt de bonus-malus korting niet aangepast. Bovendien is het goed mogelijk dat de automobilist een vergoedde beschadiging op een later tijdstip voor eigen rekening kan nemen. Dit zal geen gevolgen voor de premie betaling hebben. Eventuele veranderingen op de bonus-malus worden dan dus niet in uw nadeel doorgevoerd. Uw schadevrije jaren kunt u dus middels dit handig foefje, gemakkelijk behouden.

Schadevrije jaren

Bij het switchen naar een ander verzekeringsmaatschappij wordt een zogenoemde bonus-malusverklaring afgegeven. Hierin vermeldt de verzekeraar het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren zijn van significantie voor de bonus-maluskorting bij de nieuwe verzekeraar. De autoverzekering kan, indien gewenst, worden uitgebreid met een aantal aanvullende dekkingen. Over het algemeen worden drie aanvullende dekkingen het meest meegenomen binnen de polis:

– Ongevallen inzittenden
– Schade inzittenden
– Rechtsbijstand

Dekkingen

De ongevallen inzittendenverzekering voorziet hulp bij autoschade in een eenmalig uitkering wanneer één van de inzittenden, waaronder de bestuurder, komt te sterven of blijvend verminkt raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang. De maximale hoogte van de uitkering is door de verzekeringnemer bepaald. Er wordt voor zowel sterven, alsmede blijvend invaliditeit, een verzekerd bedrag afgesproken van doorgaans enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.

De schade inzittendenverzekering stelt een inzittende (alsook de bestuurder) schadeloos wanneer deze schade oploopt bij een ongeval. Hierbij wordt zowel voorzien in vergoeding van de materiële schade, alsmede letselschade, of in een schadeloosstelling van de nabestaanden bij sterven. De vergoeding is doorgaans gemaximeerd op één miljoen euro (€1.000.000).

De rechtsbijstanddekking voorziet de verzekerde in juridische hulp bij aanvaringen omtrent de eigen vehikel. De rechtsbijstanddekking is feitelijk een rechtsbijstandverzekering met een beperkte dekking.

Ruitschade

Het is ook gebruikelijk om een dekking tegen ruitschade als aanvulling af te sluiten. Over het algemeen wordt deze apart aangeboden, maar er zijn verzekeraars die het standaard aanbieden binnen een bepaalde dekkingsvorm, bijvoorbeeld een Volledig Casco dekking. Kijk voor meer informatie over aanvullende dekkingen op deze pagina.

Overstappen voor beter hulp bij autoschade

Het Verbond van Verzekeraars heeft het alle schadeverzekeraars verplicht – sinds 1 januari 2010 – te moeten stoppen met het stilzwijgend verlengen van polissen. Uw verzekeringsmaatschappij zal verplicht moeten informeren als de autoverzekering automatisch verlengd wordt. Bovendien moet er ook een mogelijkheid zijn om gemakkelijk de autoverzekering te kunnen beëindigen. Sommige verzekeraars passen soepelere voorwaarden toe. Die kennen immers geen opzegtermijn. U kunt dan zonder gedoe de polis dagelijks opzeggen. Meer hulp nodig bij autoschade? Stel ons uw vragen via het contactformulier.

Posted in: Autoschade

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment