Autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs

Het is een beetje vreemd, maar een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs komt zeker wel voor. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij u als ouder een autoverzekering afsluit terwijl uw kind de bestuurder is. Of wanneer de autoverzekering op eigen naam staat, terwijl uw partner daadwerkelijk de bestuurder is. Maar hoe zit het nou precies met het aanvragen van een autoverzekering als u zelf geen rijbewijs heeft en hoe gaan autoverzekeraars hier mee om?

Geen rijbewijs maar wel een autoverzekering nodig?

Autoverzekering

Of u een rijbewijs heeft of niet, in Nederland is het verplicht om ten minste een basis WA autoverzekering te hebben voor de voertuig.

Voor verzekeringsmaatschappijen is het van groot belang om te weten wie de actuele bestuurder van het voertuig is. Dit zorgt ervoor dat de autoverzekeraar zo goed mogelijk kan berekenen hoe hoog het premiebedrag zal zijn. Een startend bestuurder betaalt in het algemeen veel meer aan premie. Dit kan de autoverzekeraar moeilijk achterhalen als de polis op naam staat van een ouder. Het beeld ontstaat dan dat er een ouder iemand achter het stuur zit en dus ook een veel verantwoordelijker rijgedrag heeft. Helaas maakt dit “verantwoord rijgedrag” totaal niets uit voor de verzekeraar omdat het hier niet om de werkelijke bestuurder gaat. Als de verzekeringnemer het nalaat om dit door te geven aan de maatschappij, kan er zelfs worden uitgegaan van verzekeringsfraude. De autoverzekeraar loopt hierdoor namelijk een hoop geld mis omdat er in werkelijkheid een veel jonger iemand achter het stuur zit, die eigenlijk veel meer aan premie hoort te betalen. Dit is gemakkelijk te voorkomen door dit netjes aan te geven bij de verzekeraar. De verzekeraar gaat dan na wat het belang is van de daadwerkelijke bestuurder. U kunt zich voorstellen dat iemand die een relatie heeft met de kentekenhouder, dus ook de verzekeringnemer, veel meer belang heeft bij het schadevrij rijden dan mensen die geen relationeel verband met elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij iemand in de auto van een kennis rijdt en hier veel ruiger mee omgaat dan anders. Voor de verzekeringsmaatschappij is dit zeer belangrijk. In geval van het verhalen van schade kan dit ook ontzettend vervelend zijn.

Als partner een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs

Als u een autoverzekering afsluit, terwijl een familielid de eigenlijke bestuurder is, dan weegt het gezamenlijk belang veel zwaarder. Een familielid zal proberen om zo min mogelijk schade te rijden en zich zo goed mogelijk te gedragen in het verkeer. U wilt natuurlijk geen hoger premiebedrag betalen. Na een schadegeval gaat immers de no-claimkorting omlaag en het premiebedrag omhoog. Er zijn autoverzekeraars die absoluut geen uitzondering op de regel maken en eisen dat de kentekenhouder ook de regelmatige bestuurder is. Bij de meeste autoverzekeraars voldoet het om ten minste door te geven dat uw partner de hoofdbestuurder zal zijn. Een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs kan dus wel, mits u doorgeeft wie de bestuurder zal zijn. u heeft dan ook geen zorgen over eventuele fraude door het te verzwijgen. Naast het afsluiten van een autoverzekering zonder rijbewijs zijn er meer redenen waarom u de polis op naam van een ander zou kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan bestuurders die op een zwarte lijst staan door te veel schades, of als wanbetaler te boek staan.

Geef door wie daadwerkelijk de bestuurder zal zijn

Autoverzekering

Een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs is wel mogelijk. mits u wel doorgeeft aan de autoverzekeraar wie de hoofdbestuurder zal zijn.

Niet alleen staat u dan bij het RDW geregistreerd, maar u komt tevens ontzettend moeilijk weer aan een nieuwe autoverzekering. Ook als u een rijontzegging heeft door alcohol of drugsgebruik kan dit het geheel aanzienlijk bemoeilijken. U kunt zich voorstellen dat zulke automobilisten creatieve manieren verzinnen om toch de auto verzekerd te krijgen. In sommige gevallen kan de autoverzekeraar zelfs een grootschalig onderzoek instellen om te achterhalen of de kentekenhouder wel de daadwerkelijke bestuurder is. Denk bijvoorbeeld aan gevallen waarbij na schade blijvend letsel is ontstaan, of zelfs heeft geleid tot de dood als gevolg. In Nederland is het verplicht om minimaal een basis WA autoverzekering te hebben als u een auto bezit. Als u geen rijbewijs heeft, maar wel een auto bezit, is het dus zeker verstandig om de auto te verzekeren. Vergeet bij een autoverzekering zonder rijbewijs dus zeker niet om ook aan de autoverzekeraar door te geven wie de werkelijke bestuurder zal zijn.

Posted in: Autoverzekering afsluiten

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment